NY Festive pavlova

Festive pavlova with yoghurt nectarine and raspberries

(Serves 10 – 12)

$90.00 (inc. GST)

NY Festive pavlova